Title Image

Fertiliteits- en kinderwensconsulent

Fertiliteits- en kinderwensconsulent

De kinderwensconsulent is een zorgverlener in de eerste lijn: iedereen kan rechtstreeks naar de consulent toestappen, ook zonder doorverwijzing. De kinderwensconsulent verwijst zelf tijdig en gericht door naar andere geschikte medische en professionele hulpverleners. Een kinderwensconsulent biedt psychosociale ondersteuning en begeleiding bij kinderwens. Het advies van de kinderwensconsulent helpt je als kinderwensouder om een goed geïnformeerde, passende en weloverwogen keuze te maken. De  kinderwensconsulent maakt eerst kennis met jou en je zorgvraag. In één of meerdere gesprekken ondersteunt zij jou bij de keuze voor kinderen, gezond zwanger worden, zwanger blijven, moeizame kinderwensinvulling, zwangerschapsverlies en zoveel meer.

KIEZEN VOOR KINDEREN OF NIET?

Kiezen we voor kinderen of niet? Hoeveel kinderen willen we? Ik ben alleenstaand en heb een kinderwens: kan dat ook zonder partner? Wanneer is het ‘juiste’ moment om aan kinderen te beginnen? Ik wil nog een kindje, mijn partner niet… De kinderwensconsulent gaat samen met jou op zoek naar antwoorden.

GEZOND ZWANGER WORDEN

Met welke aspecten houd ik best rekening als ik gezond zwanger wil worden?
De kinderwensconsulent informeert je graag om je kansen optimaal te benutten om natuurlijk zwanger te worden, door je (weer) bewust te maken van je vruchtbaarheid. Samen zorgen we voor een gezonde start met behulp van levensstijl- en gezondheidsadvies.

ALS ZWANGER WORDEN NIET VANZELF GAAT

Ben je ongewild kinderloos? Eén op zes koppels wordt daarmee geconfronteerd. Ongewilde kinderloosheid kan een diepgaande impact hebben op diverse aspecten van je leven, zoals op je algemeen welbevinden, lichaamsbeleving, zelfbeeld, relatie en seksualiteit, werksituatie, sociaal leven, financieel draagvlak, geestelijke gezondheid …

Veel kinderwensouders ervaren deze fase in hun leven dan ook als een rollercoaster van stress, spanning, hoop, onzekerheid, angst, verdriet, blijdschap, teleurstelling en ontgoocheling, telkens een behandelingscyclus of een natuurlijke zwangerschapspoging niet tot het verhoopte resultaat leidt.

De kinderwensconsulent biedt je graag handvatten aan om te leren omgaan met deze emoties. Met een zorgprogramma op maat ondersteunt ze je graag tijdens je fertiliteitsbehandeling, waardoor je je draagkracht en draaglast weer in evenwicht brengt.

ANDERE VORMEN VAN OUDERSCHAP

Het is belangrijk om je kinderwens voor jezelf in kaart te brengen en na te denken over wat ouderschap voor jou precies betekent. Gaat het vooral om zorgen voor een kind en om samen met je partner een kind op te voeden? Vind je het belangrijk om genetische gelijkenissen te hebben met een kind? Of is het belangrijker dat je bepaalde waarden kunt doorgeven?

Als spontaan zwanger worden niet lukt, fertiliteitsbehandelingen niet leiden tot een kindje of deze behandelingen jou niets zeggen, dan kan je je laten informeren over evenwaardige alternatieven rond ouderschap. Misschien ben je aangewezen op donorconceptie (eicel-, sperma- of embryodonatie) en heb je hierover heel wat vragen? Misschien overweeg je eerder adoptie of pleegzorg?

De kinderwensconsulent informeert en ondersteunt je graag in dit belangrijke beslissingsproces en helpt je reflecteren om zo tot je eigen keuze te komen.

AFSCHEID NEMEN VAN JE (BIOLOGISCHE) KINDERWENS

Als je afscheid moet nemen van je biologische kinderwens, heeft dit een impact op je levenskwaliteit. De kinderwensconsulent reikt je tools aan om met bepaalde emoties om te gaan. Samen met jou gaat zij op zoek naar manieren om nieuwe zingeving in je leven te ontdekken en jezelf voor een deel te heruitvinden. Het kan goed zijn om met een ritueel afscheid te nemen van je kinderwens. De consulent helpt je mee je verdriet een plaats te geven in je leven.

ZWANGERSCHAPSVERLIES
VERLIES VAN EEN PRILLE ZWANGERSCHAP

Bij het verlies van een prille zwangerschap kan je bij de consulent terecht voor de nodige zorg en begeleiding tijdens dit rouwproces.

JOUW ZWANGERSCHAP

Na een lange periode van zwangerschapspogingen en -behandelingen ben je eindelijk zwanger. Ergens voel je je een beetje onzeker, of misschien wel angstig? Wat als de roze wolk uitblijft? Of werd je net supervlot zwanger en verloopt alles prima? Ook dan kunnen onzekerheid en angst je parten spelen.
De kinderwensconsulent helpt je graag door je hele zwangerschap heen naar het prille ouderschap.
Een ongeplande zwangerschap kan je leven op z’n kop zetten en heel wat vragen en bezorgdheden met zich meebrengen. Ook hier kan de kinderwensconsulent de nodige ondersteuning bieden om je weg opnieuw te vinden.
Ook bij een ongewenste zwangerschap of zwangerschapsafbreking om medische of persoonlijke redenen kan de kinderwensconsulent een neutraal klankbord en een sterke steun voor je zijn.

Onze fertiliteits- en kinderwensconsulent:

Katrien Hofkens