Title Image

Vroedkunde

Vroedkunde

Van harte gefeliciteerd met jullie zwangerschap!

Jullie kunnen bij Copiloot Ariane terecht voor advies, ondersteuning en zorg zowel voor als na de bevalling.

Ook al ben je nog niet zwanger, maar heb je wel een zwangerschapswens, ook dan kan je al bij de vroedvrouw terecht!

Preconceptionele zorg heeft als doel mensen met een zwangerschapswens te adviseren en voorlichting te geven nog voor er een bevruchting plaatsvindt. Op die manier kan je gezond aan de zwangerschap beginnen.

Zit je met vragen over zwanger worden zoals wanneer je meest vruchtbare momenten zijn, of je al vitaminesupplementen moet innemen als je zwanger wil worden, wat je partner kan doen in het proces rond zwanger worden. Dan kunnen deze allemaal besproken worden tijdens dit preconceptioneel consult.

Tijdens deze consultatie wordt er ook een volledige bloedafname gedaan, waar we nadien de resultaten van bespreken.

Ook worden thema’s besproken zoals voeding tijdens de zwangerschap, seksualiteit tijdens de zwangerschap…

Als er bijzonderheden worden vastgesteld, zal je doorverwezen worden naar een specialist om een toekomstige zwangerschap zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo verhoog je de kans op een probleemloze zwangerschap en daarmee ook op een gezonde baby.

Afhankelijk van de zwangerschapsduur kunnen de nodige controles worden uitgevoerd:

 • vaststelling van de zwangerschap door middel van een bloedafname
 • gewichtscontrole
 • bloeddrukcontrole
 • opvolgen groei baarmoeder
 • controle ligging van de baby
 • urinecontrole
 • luisteren naar de harttonen van de baby
 • bloedafname zo nodig
 • suikertest
 • groep B Streptokokken-wisser
 • uitleg en advies over het verloop van de zwangerschap
 • tips bij zwangerschapskwaaltjes
 • uitleg over wat je wel en niet mag eten tijdens de zwangerschap
 • uitleg over de groei van je baby
 • uitleg over de arbeid en de bevalling
 • hulp en advies bij keuze voor borstvoeding of flesvoeding
 • uitleg over wat je allemaal moet klaarmaken voor de komst van je baby
 • en nog zoveel meer
 • emotionele ondersteuning
 • antwoorden bieden op je vragen
 • samenwerking met andere zorgverleners (huisarts, gynaecoloog, kinesist)

Prenatale consultaties worden indien mogelijk zo veel mogelijk in de praktijk gepland.

Een eerste controle duurt ongeveer anderhalf uur en de verdere controles plannen we naar jouw wensen en noden.

Ariane is als zelfstandige vroedvrouw geconventioneerd. Dit wil zeggen dat er niet meer wordt aangerekend dan de tarieven die vastgelegd werden door het RIZIV. Daarnaast wordt gewerkt met de derdebetalersregeling. Concreet betekent dit dat je mutualiteit volledig tussenkomt in de kosten van de prenatale en postnatale controles.

De standaard duur van een ziekenhuisverblijf na een bevalling in Vlaanderen is ongeveer 4 dagen. In de toekomst zal dit korter worden. Sommige ziekenhuizen hanteren nu reeds 3 dagen als standaard. Het is niet de bedoeling dat je minder zorgen krijgt door een korter ziekenhuisverblijf, maar de bedoeling is dat de zorgen nu thuis gebeuren in plaats van in het ziekenhuis. En dat door de vroedvrouw.

Hoe lang je ook in het ziekenhuis blijft, copiloot Ariane staat binnen de 24 uur na thuiskomst uit het ziekenhuis klaar voor jou en je nieuwe gezinnetje.

Als je beslist om zeer snel na de geboorte van je kindje naar huis te komen, komt Ariane gedurende 5 opeenvolgende dagen op huisbezoek. Na die 5 dagen is ze uiteraard nog steeds bereikbaar voor jou en komt ze graag langs wanneer je daar nood aan hebt. Als je langer in het ziekenhuis verblijft, dan bespreken we samen waar de noden liggen en hoe vaak je graag wil dat Ariane langs komt.

Volgende zorgen gebeuren in het postpartum bij de mama

 • controle bloeddruk
 • controle bloedverlies
 • controle baarmoederstand
 • controle hechtingen na scheurtje of knipje
 • wondzorg na keizersnede, verwijderen van hechtingen
 • hulp bij borstvoeding
 • advies en hulp bij kwaaltjes of ongemakjes na de bevalling
 • bloedafname indien nodig
 • emotionele ondersteuning
 • advies en hulp bij de verzorging van de baby
 • beantwoorden van je vragen

Volgende zorgen gebeuren in het postpartum bij de baby

 • wegen en meten
 • controle van de huidskleur
 • controle van urine-en stoelgangspatroon
 • temperatuur
 • navelverzorging
 • bekijken van het drinkgedrag
 • prikje (vanaf 72 uur na de geboorte) in het handje voor de screening naar metabole aandoeningen (vroegere hielprik)

Als je tijdens de zwangerschap al door Ariane werd opgevolgd, dan is het vanzelfsprekend dat zij in het postpartum ook onmiddellijk voor je klaar staat. Wanneer je tijdens de zwangerschap niet door haar werd opgevolgd, dan verzorgt zij je zeker ook heel graag na de bevalling. Het is altijd leuk als jullie elkaar al een beetje kennen dus dan raden we aan om al eens een afspraak met hen te maken voor de bevalling.

Ariane is als zelfstandige vroedvrouw geconventioneerd. Dit wil zeggen dat er niet meer wordt aangerekend dan de tarieven die vastgelegd werden door het RIZIV. Daarnaast wordt gewerkt met de derdebetalersregeling. Concreet betekent dit dat je mutualiteit volledig tussenkomt in de kosten van de prenatale en postnatale controles.

Onze vroedvrouw:

Ariane Casteels