Title Image

Afspraak

Omwille van praktische redenen zijn niet alle afspraakmogelijkheden zichtbaar geplaatst. Indien u geen afspraak vindt, gelieve telefonisch contact op te nemen met de praktijk. Een gemaakte afspraak annuleren kan tot 24u op voorhand telefonisch of bij voorkeur via e-mail (info@decopiloot.be) of het contactformulier op de website.

We zijn telefonisch te bereiken van maandag tot vrijdag tussen 8u00 en 16u00.

Maak hier uw afspraak bij de volgende therapeuten:

 • vul uw contactgegevens steeds correct in. Indien een foutief e-mailadres wordt ingevuld, krijgt u geen bevestiging van uw afspraak per e-mail toegestuurd.
 • mogelijks komt de bevestigingsmail van uw afspraak in uw SPAM folder terecht. Kijk deze dus zeker even na.
 • gelieve op tijd te komen. Wij proberen ook zoveel mogelijk de consultatie-uren te respecteren.
 • breng steeds uw identiteitskaart en mutualiteitsklever mee.
 • annuleer tijdig uw afspraak (per telefoon op 016 88 26 90 of per e-mail: info@decopiloot.be) als u niet kunt komen. Zo kunnen wij anderen beter helpen. 
 • bij laattijdige annulaties (< 24u op voorhand) en onaangekondigde afwezigheden kunnen de artsen en therapeuten de geplande consultatie aanrekenen.
 • elektronische agenda volzet? Mogelijks kan u telefonisch nog een afspraak maken!
 • komt u voor méér dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken na elkaar.
 • BEL 112 bij een levensbedreigende situatie
 • Onze online agenda is beveiligd met een wachtwoord. Er wordt enkel de datum van uw afspraak, uur, voornaam en familienaam van de patiënt vermeld. Persoonlijke en inhoudelijke gegevens over de afspraak worden in het beveiligde elektronische dossier bewaard (Daktari voor dr. Buyck, dr. Cosyns, dr. Vanheer, dr. Bernagie, dr. Raskin en mevr. Van Overtveld; Dentadmin voor dr. Vanham).
 • Daktari en Dentadmin volgen hiervoor alle regels die de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) opleggen, voor meer informatie zie https://mediportal.be/nl/privacy/. Op basis van deze programma’s worden van iedere raadpleging of overleg een verslag gemaakt voor medisch gebruik en indien nodig verzonden naar een met de patiënt(e) of zijn ouders/voogd en overeengekomen bestemmeling(en). Dit verslag wordt bewaard in het medisch dossier, dat 30 jaar wordt bewaard. De patiënt(e) of zijn ouder/voogd -bij minderjarigheid van de patiënt(e)- heeft op elk moment inzage in deze verslaggeving.
 • Indien u niet wenst dat uw afspraakgegevens toegankelijk zijn voor therapeuten van De Copiloot, dan meldt u dit per e-mail voor uw eerste consultatie. Dit kan door een berichtje te sturen naar info@decopiloot.be.

Maandag: dr. Caroline Buyck
Dinsdag: dr. Petra Vanheer
Woensdag: dr. Katrien Cosyns
Donderdag: dr. Caroline Buyck
Vrijdag: dr. Caroline Buyck
Zaterdag: dr. Virginie Frings

Op donderdag 9 mei zal dr. Frings aanwezig zijn i.p.v. dr. Buyck.

Klik op deze link voor een afspraak bij een kinderarts: gelieve steeds een reden van consultatie te vermelden zodat we de nodige beschermingsmaatregelen kunnen treffen.

Vertegenwoordigers dienen hun afspraak telefonisch vast te leggen.

Tips bij het maken van een afspraak:

 • maak steeds een afspraak op naam van uw kind.
 • indien je een afspraak wil voor meerdere kinderen, gelieve dan meerdere, aansluitende afspraken te boeken.
 • vul uw contactgegevens steeds correct in. Indien een foutief e-mailadres wordt ingevuld, krijgt u geen bevestiging van uw afspraak per e-mail toegestuurd.
 • mogelijks komt de bevestigingsmail van uw afspraak in uw SPAM folder terecht. Kijk deze dus zeker even na.
 • neem uw kind ook mee naar de kinderarts indien u komt voor een attest logopedie of kinesitherapie.
 • denk erom dat artsen enkel attesten kunnen schrijven die stroken met de waarheid.
 • er kan geen medisch advies via e-mail verschaft worden.

Afspraken voor een controleraadpleging bij tandarts Ingrid kunnen gemaakt worden via onderstaande link. Vindt u geen passend moment, neem dan zeker telefonisch contact op met de praktijk of contacteer ons via e-mail (info@decopiloot.be) of het contactformulier op de website.

Afspraken voor een behandeling dienen steeds telefonisch gemaakt te worden tijdens de openingsuren van het secretariaat (016 88 26 90).
Bent u doorverwezen door een externe collega? Gelieve steeds een verwijsbrief mee te brengen. U kan deze eveneens op voorhand aan ons bezorgen per e-mail (info@decopiloot.be).

Een tandheelkunde behandeling onder lachgassedatie vindt steeds plaats op maandag of vrijdag tijdens de schooluren.

Indien u over een bijkomende tandverzekering beschikt, gelieve dit tijdens de consultatie steeds te vermelden, zodat we de nodige documenten hiervoor kunnen meegeven. Indien uw tandartsbezoek het gevolg is van een ongeval op school, gelieve de documenten voor de verzekering mee te brengen.

Klik hier voor een afspraak bij tandarts Ingrid

Belangrijk: momenteel is er bij dr. Bernagie en dr. Raskin een patiëntenstop! U kan zich momenteel niet op de wachtlijst plaatsen.
Een nieuw aanmeldingsmoment wordt tijdig aangekondigd via deze website.

Wenst u graag een eerste afspraak bij dr. Chiara Bernagie of dr. Raskin, dan kan u zich per e-mail (info@decopiloot.be) of via het contactformulier van de website aanmelden.

Vermeld steeds:

 • volledige naam kind
 • geboortedatum + INSZ
 • telefoonnummer
 • verwijsbrief huisarts, kinderarts, CLB arts…

Let op: u dient steeds een verwijsbrief te hebben van een doorverwijzende arts. Deze verwijsbrief moet gedateerd zijn voorafgaand aan uw eerste afspraak. Zoniet voorziet uw mutualiteit geen terugbetaling van uw afspraak. Dr. Bernagie en dr. Raskin zijn geconventioneerd. Indien u recht hebt op derdebetalersregeling, gelieve hiervoor de nodige documenten mee te brengen.

Indien u graag een afspraak wenst bij kine Pauline, gelieve telefonisch contact op te nemen met de praktijk of via het contactformulier op de website.

Tips bij het maken van een afspraak:

 • vul uw contactgegevens steeds correct in. Indien een foutief e-mailadres wordt ingevuld, krijgt u geen bevestiging van uw afspraak per e-mail toegestuurd.
 • mogelijks komt de bevestigingsmail van uw afspraak in uw SPAM folder terecht. Kijk deze dus zeker even na.

Omwille van een grote instroom aan nieuwe patiënten, kunnen nieuwe afspraken bij één van onze logopedisten voorlopig enkel telefonisch gemaakt worden op 016 88 26 90.

We behandelen kleuters momenteel enkel tijdens de schooluren. De uren na schooltijd behouden we voor kinderen uit de lagere school.
Indien u voor het eerst bij de logopedist komt, gelieve dan een voorschrift mee te brengen van de huisarts of kinderarts. De datum van dit voorschrift moet voorafgaan aan de datum van uw eerste afspraak.

Afspraken bij prof. dr. Nathalie Rommel kunnen telefonisch worden gemaakt tijdens de openingsuren van het secretariaat (016 88 26 90) of via het contactformulier op de website.

Afspraken bij Steffie, Laura of Line kunnen telefonisch worden gemaakt tijdens de openingsuren van het secretariaat (016 88 26 90).
Indien uw mutualiteit een tegemoetkoming voorziet voor therapiesessies bij een klinisch psycholoog, gelieve de nodige documenten hiervoor mee te brengen.
Klik hier voor meer informatie.

Afspraken bij Sofie kunnen telefonisch worden gemaakt via het secretariaat op 016 88 26 90.
Indien uw mutualiteit een tegemoetkoming voorziet voor sessies bij een klinisch (neuro)psycholoog, gelieve de nodige documenten hiervoor mee te brengen.
Klik hier voor meer informatie.

Afspraken bij Katleen of Heleen kunnen telefonisch worden gemaakt tijdens de openingsuren van het secretariaat (016 88 26 90) of via het contactformulier op de website.

Tips bij het maken van een afspraak:

 • vul uw contactgegevens steeds correct in. Indien een foutief e-mailadres wordt ingevuld, krijgt u geen bevestiging van uw afspraak per e-mail toegestuurd.
 • mogelijks komt de bevestigingsmail van uw afspraak in uw SPAM folder terecht. Kijk deze dus zeker even na.

Maak hier uw afspraak bij Hylke