Title Image

Afspraak

Omwille van praktische redenen zijn niet alle afspraakmogelijkheden zichtbaar geplaatst. Indien u geen afspraak vindt, gelieve telefonisch contact op te nemen met de praktijk. Een gemaakte afspraak annuleren kan tot 24u op voorhand telefonisch of bij voorkeur via e-mail (info@decopiloot.be).

We zijn telefonisch te bereiken van maandag tot vrijdag tussen 8u45 en 18u00.

Maak hier uw afspraak bij de volgende therapeuten:

 • vul uw contactgegevens steeds correct in. Indien een foutief e-mailadres wordt ingevuld, krijgt u geen bevestiging van uw afspraak per e-mail toegestuurd.
 • mogelijks komt de bevestigingsmail van uw afspraak in uw SPAM folder terecht. Kijk deze dus zeker even na.
 • gelieve op tijd te komen. Wij proberen ook zoveel mogelijk de consultatie-uren te respecteren.
 • breng steeds uw identiteitskaart en mutualiteitsklever mee.
 • annuleer tijdig uw afspraak (per telefoon op 016 88 26 90 of per e-mail: info@decopiloot.be) als u niet kunt komen. Zo kunnen wij anderen beter helpen. 
 • bij laattijdige annulaties (< 24u op voorhand) en onaangekondigde afwezigheden kunnen de artsen en therapeuten de geplande consultatie aanrekenen.
 • elektronische agenda volzet? Mogelijks kan u telefonisch nog een afspraak maken!
 • komt u voor méér dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken na elkaar.
 • BEL 112 bij een levensbedreigende situatie

Nieuwe aanmeldingen voor vroedvrouw Ariane kunnen telefonisch doorgegeven worden op het nummer 016 88 26 90 of via info@decopiloot.be.

Maandag: dr. Caroline Buyck
Dinsdag: dr. Petra Vanheer
Woensdag: dr. Katrien Cosyns
Donderdag: dr. Caroline Buyck
Vrijdag: dr. Caroline Buyck

Klik op deze link voor een afspraak bij een kinderarts: gelieve steeds een reden van consultatie te vermelden zodat we de nodige beschermingsmaatregelen kunnen treffen.

Gelieve als ouder een mondmasker te dragen. We vragen dat slechts één begeleidende ouder zijn/haar kind vergezelt tijdens de consultatie (uitgezonderd het 7e dagsonderzoek voor uw baby). Gelieve voor uw baby een eigen tetradoek of handdoek mee te brengen.

Is er online geen afspraak meer mogelijk, maar hebt u nood aan een dringende consultatie: neem telefonisch contact op met de praktijk. 

Vertegenwoordigers dienen hun afspraak telefonisch vast te leggen.

Tips bij het maken van een afspraak:

 • maak steeds een afspraak op naam van uw kind.
 • vul uw contactgegevens steeds correct in. Indien een foutief e-mailadres wordt ingevuld, krijgt u geen bevestiging van uw afspraak per e-mail toegestuurd.
 • mogelijks komt de bevestigingsmail van uw afspraak in uw SPAM folder terecht. Kijk deze dus zeker even na.
 • neem uw kind ook mee naar de kinderarts indien u komt voor een attest logopedie of kinesitherapie.

Afspraken voor een controleraadpleging bij tandarts Ingrid kunnen gemaakt worden via onderstaande link. Vindt u geen passend moment, neem dan zeker telefonisch contact op met de praktijk. Afspraken voor een behandeling dienen steeds telefonisch gemaakt te worden tijdens de openingsuren van het secretariaat (016 88 26 90).

Bij de tandarts werken we via derdebetalersregeling. Dit betekent dat u enkel het remgeld dient te betalen, indien we over het rijksregisternummer van uw kind beschikken.

Indien u over een bijkomende tandverzekering beschikt, gelieve dit tijdens de consultatie steeds te vermelden, zodat we de nodige documenten hiervoor kunnen meegeven.
Indien uw tandartsbezoek het gevolg is van een ongeval op school, gelieve de documenten voor de verzekering mee te brengen.

Dr. Ingrid Vanham

Op dit moment geldt er een patiënten STOP voor dr. Bernagie. Het is niet mogelijk om uw kind op de wachtlijst te plaatsen.

Wenst u graag een eerste afspraak bij dr. Chiara Bernagie, dan kan u zich per e-mail (info@decopiloot.be) of via het contactformulier van de website aanmelden.

Vermeld steeds:

 • volledige naam kind
 • geboortedatum + INSZ
 • telefoonnummer
 • verwijsbrief huisarts, kinderarts, CLB arts… (waarop duidelijk vermeld staat dat het een diagnostisch onderzoek betreft bij een kinderpsychiater  + datum van het voorschrift)

Let op: u dient steeds een verwijsbrief te hebben van een doorverwijzende arts. Deze verwijsbrief moet gedateerd zijn voorafgaand aan uw eerste afspraak. Zoniet voorziet uw mutualiteit geen terugbetaling van uw afspraak. Dr. Bernagie is geconventioneerd. Indien u recht hebt op derdebetalersregeling, gelieve hiervoor de nodige documenten mee te brengen.

Tips bij het maken van een afspraak:

 • vul uw contactgegevens steeds correct in. Indien een foutief e-mailadres wordt ingevuld, krijgt u geen bevestiging van uw afspraak per e-mail toegestuurd.
 • mogelijks komt de bevestigingsmail van uw afspraak in uw SPAM folder terecht. Kijk deze dus zeker even na.

Indien u graag een afspraak wenst voor psychomotorisch onderzoek, gelieve telefonisch contact op te nemen met de praktijk. 

Pre- en postnatale kine: gelieve een eigen handdoek mee te brengen naar de kinesitherapeut. 

 

Hanne Wouters

Tips bij het maken van een afspraak:

 • vul uw contactgegevens steeds correct in. Indien een foutief e-mailadres wordt ingevuld, krijgt u geen bevestiging van uw afspraak per e-mail toegestuurd.
 • mogelijks komt de bevestigingsmail van uw afspraak in uw SPAM folder terecht. Kijk deze dus zeker even na.
 • Claudia behandelt in onze praktijk baby’s, peuters, kleuters, kinderen, tieners en toekomstige en kersverse mama’s (tot 1 jaar na de bevalling).

Gelieve als ouder een mondmasker te dragen. We vragen dat slechts één begeleidende ouder zijn/haar kind vergezelt tijdens de consultatie.
Gelieve voor uw baby een eigen tetradoek of handdoek mee te brengen.

Claudia Smolders

Omwille van een grote instroom aan nieuwe patiënten, kunnen nieuwe afspraken bij één van onze logopedisten voorlopig enkel telefonisch gemaakt worden op 016 88 26 90. Indien u voor het eerst bij de logopedist komt, gelieve dan een voorschrift mee te brengen van de huisarts of kinderarts. De datum van dit voorschrift moet voorafgaan aan de datum van uw eerste afspraak.

Afspraken bij prof. dr. Nathalie Rommel kunnen telefonisch worden gemaakt tijdens de openingsuren van het secretariaat (016 88 26 90).

Gelieve als ouder een mondmasker te dragen. We vragen dat slechts één begeleidende ouder zijn/haar kind vergezelt tijdens de consultatie. Gelieve voor uw baby een eigen tetradoek of handdoek mee te brengen. 

Afspraken bij Caroline of Sofie kunnen telefonisch worden gemaakt via het secretariaat op 016 88 26 90.

Afspraken bij Charlotte of Katrien kunnen telefonisch worden gemaakt tijdens de openingsuren van het secretariaat (016 88 26 90).
Indien uw mutualiteit een tegemoetkoming voorziet voor therapiesessies bij een klinisch psycholoog, gelieve de nodige documenten hiervoor mee te brengen.

Afspraken bij Katleen kunnen telefonisch worden gemaakt tijdens de openingsuren van het secretariaat (016 88 26 90).

Afspraken bij Liselotte kunnen telefonisch gemaakt worden via het onthaal van De Copiloot (016 88 26 90).