Title Image

Afspraak

Omwille van praktische redenen zijn niet alle afspraakmogelijkheden zichtbaar geplaatst. Indien u geen afspraak vindt, gelieve telefonisch contact op te nemen met de praktijk. Een gemaakte afspraak annuleren kan tot 24u op voorhand telefonisch of bij voorkeur via e-mail (info@decopiloot.be).

We zijn telefonisch te bereiken van maandag tot vrijdag tussen 8u45 en 18u00.

Maak hier uw afspraak bij de volgende therapeuten:

 • vul uw contactgegevens steeds correct in. Indien een foutief e-mailadres wordt ingevuld, krijgt u geen bevestiging van uw afspraak per e-mail toegestuurd.
 • mogelijks komt de bevestigingsmail van uw afspraak in uw SPAM folder terecht. Kijk deze dus zeker even na.
 • gelieve op tijd te komen. Wij proberen ook zoveel mogelijk de consultatie-uren te respecteren.
 • breng steeds uw identiteitskaart en mutualiteitsklever mee.
 • annuleer tijdig uw afspraak (per telefoon op 016 88 26 90 of per e-mail: info@decopiloot.be) als u niet kunt komen. Zo kunnen wij anderen beter helpen. 
 • bij laattijdige annulaties (< 24u op voorhand) en onaangekondigde afwezigheden kunnen de artsen en therapeuten de geplande consultatie aanrekenen.
 • elektronische agenda volzet? Mogelijks kan u telefonisch nog een afspraak maken!
 • komt u voor méér dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken na elkaar.
 • BEL 112 bij een levensbedreigende situatie

Nieuwe aanmeldingen voor vroedvrouw Ariane kunnen telefonisch doorgegeven worden op het nummer 016 88 26 90 of via info@decopiloot.be.

Omwille van het bevallingsverlof en de aankomende moederschapsrust van dr. Caroline Buyck kunnen we momenteel tijdelijk minder consultatiemomenten voorzien. Is er online geen afspraak meer mogelijk, maar hebt u nood aan een dringende consultatie: neem telefonisch contact op met de praktijk. We doen er alles aan om jullie zo goed mogelijk (verder) te helpen en danken jullie voor het begrip. 

Maandag: dr. Caroline Buyck (momenteel in bevallingsverlof)
Dinsdag: dr. Petra Vanheer
Woensdag: dr. Katrien Cosyns
Donderdag: dr. Caroline Buyck (momenteel in bevallingsverlof)
Vrijdag: dr. Caroline Buyck (momenteel in bevallingsverlof)

Klik op deze link voor een afspraak bij een kinderarts: gelieve steeds een reden van consultatie te vermelden zodat we de nodige beschermingsmaatregelen kunnen treffen.

Gelieve als ouder een mondmasker te dragen.
Gelieve voor uw baby een eigen tetradoek of handdoek mee te brengen.

Vertegenwoordigers dienen hun afspraak telefonisch vast te leggen.

Tips bij het maken van een afspraak:

 • maak steeds een afspraak op naam van uw kind.
 • vul uw contactgegevens steeds correct in. Indien een foutief e-mailadres wordt ingevuld, krijgt u geen bevestiging van uw afspraak per e-mail toegestuurd.
 • mogelijks komt de bevestigingsmail van uw afspraak in uw SPAM folder terecht. Kijk deze dus zeker even na.
 • neem uw kind ook mee naar de kinderarts indien u komt voor een attest logopedie of kinesitherapie.

Afspraken voor een controleraadpleging bij tandarts Ingrid kunnen gemaakt worden via onderstaande link. Vindt u geen passend moment, neem dan zeker telefonisch contact op met de praktijk.

Afspraken voor een behandeling dienen steeds telefonisch gemaakt te worden tijdens de openingsuren van het secretariaat (016 88 26 90).
Bent u doorverwezen door een externe collega? Gelieve steeds een verwijsbrief mee te brengen. U kan deze eveneens op voorhand aan ons bezorgen per e-mail (info@decopiloot.be).

Bij de tandarts werken we via derdebetalersregeling. Dit betekent dat u enkel het remgeld dient te betalen, indien we over het rijksregisternummer van uw kind beschikken.

Indien u over een bijkomende tandverzekering beschikt, gelieve dit tijdens de consultatie steeds te vermelden, zodat we de nodige documenten hiervoor kunnen meegeven.
Indien uw tandartsbezoek het gevolg is van een ongeval op school, gelieve de documenten voor de verzekering mee te brengen.

Dr. Ingrid Vanham

Belangrijk: op dit moment geldt er een patiënten STOP voor dr. Bernagie. Het is niet mogelijk om uw kind op de wachtlijst te plaatsen.

!!! vanaf 15 augustus 2021:

Kine Hanne (pre- en postnatale kine / pediatrische kinesitherapie) is enkel aanwezig op dinsdag.

Kine Pauline (pediatrische kinesitherapie)  is op de andere dagen aanwezig.

Tips bij het maken van een afspraak:

 • vul uw contactgegevens steeds correct in. Indien een foutief e-mailadres wordt ingevuld, krijgt u geen bevestiging van uw afspraak per e-mail toegestuurd.
 • mogelijks komt de bevestigingsmail van uw afspraak in uw SPAM folder terecht. Kijk deze dus zeker even na.

Indien u graag een afspraak wenst voor psychomotorisch onderzoek, gelieve telefonisch contact op te nemen met de praktijk. 

Pre- en postnatale kine: gelieve een eigen handdoek mee te brengen naar de kinesitherapeut. 

Maak hier uw afspraak bij een kinesitherapeut

Omwille van een grote instroom aan nieuwe patiënten, kunnen nieuwe afspraken bij één van onze logopedisten voorlopig enkel telefonisch gemaakt worden op 016 88 26 90. Indien u voor het eerst bij de logopedist komt, gelieve dan een voorschrift mee te brengen van de huisarts of kinderarts. De datum van dit voorschrift moet voorafgaan aan de datum van uw eerste afspraak.

Afspraken bij prof. dr. Nathalie Rommel kunnen telefonisch worden gemaakt tijdens de openingsuren van het secretariaat (016 88 26 90) of via het contactformulier op de website.

Gelieve als ouder een mondmasker te dragen. Gelieve voor uw baby een eigen tetradoek of handdoek mee te brengen. 

Afspraken bij Sofie kunnen telefonisch worden gemaakt via het secretariaat op 016 88 26 90.
Indien uw mutualiteit een tegemoetkoming voorziet voor sessies bij een klinisch (neuro)psycholoog, gelieve de nodige documenten hiervoor mee te brengen.
Klik hier voor meer informatie.

Belangrijk: op dit moment geldt er een patiënten STOP voor kinderpsychologische hulpverlening. Het is niet mogelijk om uw kind op de wachtlijst te plaatsen.

Afspraken bij Katrien kunnen telefonisch worden gemaakt tijdens de openingsuren van het secretariaat (016 88 26 90).
Indien uw mutualiteit een tegemoetkoming voorziet voor therapiesessies bij een klinisch psycholoog, gelieve de nodige documenten hiervoor mee te brengen.
Klik hier voor meer informatie.

Afspraken bij Katleen kunnen telefonisch worden gemaakt tijdens de openingsuren van het secretariaat (016 88 26 90) of via het contactformulier op de website.

Afspraken bij Liselotte kunnen telefonisch gemaakt worden via het onthaal van De Copiloot (016 88 26 90) of via het contactformulier op de website.