Title Image

Sara Meeus
Logopedist

Sara Meeus

Logopedist
Leerkracht lager onderwijs

Over mezelf

Hallo,

Ik ben Sara en werk sinds de start van De Copiloot in augustus 2017 als logopediste in de praktijk. In juni 2016 ben ik afgestudeerd als master in de logopedie aan de KULeuven. Omdat mijn interesse vooral uitging naar kinderen met schoolse moeilijkheden (lezen, spellen en rekenen) startte ik aansluitend op mijn master een verkorte lerarenopleiding aan Thomas More, Kempen. Die opleiding bracht ik succesvol tot een goed einde en sinds januari 2018 ben ik afgestudeerd als leerkracht lager onderwijs. Mijn doel was om beide diploma’s te combineren in mijn job. Dit doe ik dan ook nog steeds door mijn job als logopediste bij De Copiloot te combineren met een job in het onderwijs. Tijdens de afgelopen schooljaren deed ik ervaring op als klasleerkracht, als leerkracht buitengewoon onderwijs type 3 en type 9 en als zorgleerkracht.

Momenteel ben ik zorgleerkracht/zorgcoördinator in de eerste en tweede graad. Door de beide achtergronden weet ik hoe zinvol het is om te communiceren met alle betrokken partijen met allemaal hetzelfde doel: het kind vooruit helpen. Omdat ons onderwijs niet stilstaat, wil ik ook op regelmatige basis cursussen en opleidingen volgen gericht op kinderen met lees-, spellings- en rekenmoeilijkheden. In het verleden volgde ik de cursus Lezergame/lezerscan, een programma voor kinderen met leesmoeilijkheden en volgde ik onlangs een opleiding van Rekentrappers bij Eureka, gericht op kinderen met rekenmoeilijkheden.

Mijn talenten

  • zachte persoon
  • empathisch
  • gedreven
  • consequent
  • doelbewust
  • flexibel
  • speels leren

Mijn dromen

Toekomstdromen zijn er om na te streven. Een eerste stap naar die toekomst is het behalen van mijn lerarendiploma lager onderwijs. Nadien hoop ik op professioneel vlak mijn beide diploma’s te gebruiken door bij voorkeur een halftijdse job als leerkracht voor de klas te combineren met een job als zelfstandige logopedist in een (multidisciplinaire) praktijk. Daarnaast kijk ik er naar uit om op persoonlijk vlak mijn leven verder op te bouwen met mijn vriend Bram. In de toekomst wil ik samen met hem en onze toekomstige kindjes gelukkig oud worden.

Mijn lievelingsquote

Het mooiste dat je een kind kunt geven, is een kans.

 

Je bent dapperder dan je gelooft, sterker dan je lijkt en slimmer dan je denkt