Title Image

Sara Meeus
Logopedist

Sara Meeus

Logopedist
Leerkracht lager onderwijs

Over mezelf

Als afgestudeerd master in de logopedie (KULeuven) sinds juni 2016, wou ik me meer toeleggen op de problematieken die met onderwijs te maken hebben. Daarop startte ik aansluitend in september 2016 met een verkorte lerarenopleiding (Thomas More Kempen) van anderhalf jaar. Op die manier kan ik me specialiseren in alles wat met onderwijs te maken heeft en kan ik een goede band nastreven met alle betrokken partijen (ouders, school,…). Ik heb altijd graag met kinderen gewerkt en deed daarom in het verleden heel wat vrijwilligerswerk met kinderen: vakantiewerking, huistaakbegeleiding voor maatschappelijk zwakke kinderen…

Mijn talenten

  • zachte persoon
  • empathisch
  • gedreven
  • consequent
  • doelbewust
  • flexibel
  • speels leren

Mijn dromen

Toekomstdromen zijn er om na te streven. Een eerste stap naar die toekomst is het behalen van mijn lerarendiploma lager onderwijs. Nadien hoop ik op professioneel vlak mijn beide diploma’s te gebruiken door bij voorkeur een halftijdse job als leerkracht voor de klas te combineren met een job als zelfstandige logopedist in een (multidisciplinaire) praktijk. Daarnaast kijk ik er naar uit om op persoonlijk vlak mijn leven verder op te bouwen met mijn vriend Bram. In de toekomst wil ik samen met hem en onze toekomstige kindjes gelukkig oud worden.

Mijn lievelingsquote

Het mooiste dat je een kind kunt geven, is een kans.

 

Je bent dapperder dan je gelooft, sterker dan je lijkt en slimmer dan je denkt