Title Image

Klinische kinderpsychologie

Klinische psychologie

Psychologie is een wetenschap die zich bezighoudt met de studie van mentale functies en gedragingen. Het onderzoekt waarom mensen bepaalde dingen doen, zeggen of voelen.

Klinische psychologie gaat specifiek over het gedrag van mensen die bepaalde sociale of emotionele problemen ervaren. Het doel van klinisch psychologen is om cliënten af te helpen van problemen of hen minstens te helpen om er beter mee om te kunnen zodat de negatieve impact ervan vermindert.

De klinisch kinderpsycholoog gaat dan samen met jou op zoek naar een manier om de ontwikkeling van jouw kind weer op gang te zetten of om het algemeen functioneren van jouw kind te verbeteren.

Kinderen en jongeren tussen 0 en 16 jaar, en hun ouders, kunnen bij onze kinderpsychologen terecht.

Onderstaande thema’s kunnen aan bod komen.
Deze lijst is geen exhaustieve lijst, maar een opsomming met mogelijke thema’s.

PEUTERS EN KLEUTERS

 • Autisme
 • Gedragsproblemen
 • Hoogsensitiviteit
 • Ontwikkelingsproblematiek
 • Slaapproblemen
 • Verlatingsangst
 • Voedingsproblemen
 • Woedebuien
 • Zindelijkheid

LAGERE SCHOOLLEEFTIJD

 • ADHD
 • Autisme
 • Angst
 • Depressie
 • Digibesitas
 • Eetproblemen
 • Echtscheiding
 • Hoogsensitiviteit
 • Omgaan met verlies/ rouw
 • Perfectionisme en faalangst
 • Pesten
 • Slaapproblemen
 • Zelfbeeld

PUBERS EN ADOLESCENTEN

 • Autisme
 • Angst
 • Moeilijke puberteit
 • Zoekend naar identiteit
 • Stemmingsproblematiek
 • Studiekeuze
 • Omgaan met verlies/ rouw
 • Op eigen benen leren staan
 • Geaardheid / genderidentiteit

Onze klinisch psychologen:

Laura Pauwels
Line Simonet
Drs. Steffie Amelynck