Title Image

Klinische kinderpsychologie

Klinische psychologie

Psychologie is een wetenschap die zich bezighoudt met de studie van mentale functies en gedragingen. Het onderzoekt waarom mensen bepaalde dingen doen, zeggen of voelen.

Klinische psychologie gaat specifiek over het gedrag van mensen die bepaalde sociale of emotionele problemen ervaren. Het doel van klinisch psychologen is om cliënten af te helpen van problemen of hen minstens te helpen om er beter mee om te kunnen zodat de negatieve impact ervan vermindert.

De klinisch kinderpsycholoog gaat dan samen met jou op zoek naar een manier om de ontwikkeling van jouw kind weer op gang te zetten of om het algemeen functioneren van jouw kind te verbeteren.

Kinderen en jongeren tussen 0 en 16 jaar, en hun ouders, kunnen bij onze kinderpsychologen terecht.

Onderstaande thema’s kunnen aan bod komen.
Deze lijst is geen exhaustieve lijst, maar een opsomming met mogelijke thema’s.

PEUTERS EN KLEUTERS

 • Autisme
 • Gedragsproblemen
 • Hoogsensitiviteit
 • Ontwikkelingsproblematiek
 • Slaapproblemen
 • Verlatingsangst
 • Voedingsproblemen
 • Woedebuien
 • Zindelijkheid

LAGERE SCHOOLLEEFTIJD

 • ADHD
 • Autisme
 • Angst
 • Depressie
 • Digibesitas
 • Eetproblemen
 • Echtscheiding
 • Hoogsensitiviteit
 • Omgaan met verlies/ rouw
 • Perfectionisme en faalangst
 • Pesten
 • Slaapproblemen
 • Zelfbeeld

PUBERS EN ADOLESCENTEN

 • Autisme
 • Angst
 • Moeilijke puberteit
 • Zoekend naar identiteit
 • Stemmingsproblematiek
 • Studiekeuze
 • Omgaan met verlies/ rouw
 • Op eigen benen leren staan
 • Geaardheid / genderidentiteit

Onze klinisch psychologen:

Katrien Sterkendries

Krokusvakantie:

Op woensdag 14 februari zijn we telefonisch bereikbaar van 9u tot 15u.

Op donderdag 15 februari is de praktijk telefonisch niet bereikbaar. 

Op vrijdag 16 februari zijn we telefonisch bereikbaar van 8u tot 13u.

Hebt u een dringende vraag buiten deze belmomenten? Mail ons op info@decopiloot.be. We helpen u zo gauw als mogelijk verder.

BEDANKT VOOR UW BEGRIP!

Belangrijk: momenteel hebben onze kinderpsychiaters een patiëntenstop. Het is niet mogelijk om uw kind op een wachtlijst te plaatsen.

Bij het vastleggen van een afspraak wordt er voor u een specifieke tijd gereserveerd, afhankelijk van de aard van de verwachte tussenkomst. Indien u deze afspraak niet kunt nakomen, verzoeken wij u ons onmiddellijk in te lichten via (bv. mail of per telefoon). Afspraken die geen 24u vooraf afgezegd worden, geven aanleiding tot organisatorische problemen aangezien die niet meer ingevuld kunnen worden door andere patiënten. Dit leidt tot langere wachttijden voor andere patiënten en veroorzaakt ook schade voor ons. In overeenstemming met de deontologische regels die van toepassing zijn op artsen, zal er voor een niet tijdig afgezegde afspraak een vergoeding gevraagd worden. U ontvangt niet voor elke arts of zorgverlener een automatische herinnering van uw afspraak.

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u00.
Indien we telefonisch niet bereikbaar zijn:
Mail ons of contacteer ons via het contactformulier.

Het afhalen of binnenbrengen van documenten kan enkel op afspraak.

BEDANKT VOOR UW BEGRIP!