Title Image

Nieuws

Multidisciplinaire praktijk De Copiloot
Multidisciplinaire praktijk De Copiloot4 weken geleden
Een allergische reactie is een overdreven reactie van ons afweersysteem. Zo’n reactie kan komen door voeding (nadat uw kind iets heeft gegeten) zoals koemelk, ei, pinda, noten, tarwe of ander eten. Dit kan ook door bepaalde medicijnen (nadat uw kind een medicijn heeft gehad) zoals bijvoorbeeld pijnstillers of antibiotica. Ook een beet/steek van een insect (nadat uw kind is gestoken) kan een allergische reactie bij uw kind uitlokken. Soms is de oorzaak niet helemaal duidelijk. De diagnose van een allergie berust o.a. op een zorgvuldige anamnese (gesprek) en uitgebreid klinisch onderzoek door de kinderarts. Vaak gebeuren er aanvullende testen zoals een bloedanalyse of huidtesten. Heel wat van deze huidtesten kunnen ook in De Copiloot plaatsvinden, voorafgegaan door een uitgebreide consultatie bij de kinderarts. Meer info? Neem gerust contact op! #allergie #huidtest #pinda #tarwe #koemelk #ei #kat #hond #pollen #decopiloot #kinderarts #multidisciplinairepraktijk #wantgroeiendoenwesamen
Multidisciplinaire praktijk De Copiloot
Multidisciplinaire praktijk De Copiloot4 weken geleden
Van maandag tot vrijdag staat ons team van kinderartsen voor jullie klaar. Op maandag, donderdag en vrijdag is dr. Buyck aanwezig. Op dinsdag is dr. Vanheer er en op woensdag is dr. Cosyns aanwezig... voor jullie kleine spruit, lieve prinses, stoere kapoen en voor jullie als ouder, grootouder, zorgverlener... voor jullie kleine of minder kleine bezorgdheden. Welkom! Vind je online geen afspraakje meer en heb je nood aan een dringende afspraak? Contacteer ons dan steeds telefonisch, vanaf 8u 's morgens. #kinderarts #pediater #wantgroeiendoenwesamen #ittakesavillagetoraiseachild #mamakinderpraktijk #decopiloot
Multidisciplinaire praktijk De Copiloot
Multidisciplinaire praktijk De Copiloot4 weken geleden
Soms verloopt het aanleren van schoolse vaardigheden zoals lezen, schrijven of rekenen niet zoals verwacht. Sommige kinderen krijgen de schoolse basisvaardigheden heel moeilijk onder de knie, ondanks extra inspanningen vanuit de school of omgeving. Als er geen enkele aanwijsbare oorzaak is, dan moeten we alert zijn voor de eventuele aanwezigheid van een leerstoornis. Kenmerkend voor een leerstoornis is o.a. de hardnekkigheid van het probleem: kinderen slagen er niet in om van spellend naar globaal lezen over te schakelen, moeten blijvend beroep doen op het luidop of inwendig spellen van de klanken, komen niet tot automatisatie of krijgen die getalsplitsingen toch maar niet onder de knie waardoor vingertellen de enige optie is. In het geval van dyslexie komt een kind moeilijk(er) tot lezen. Bij dysorthografie slaagt een kind er moeilijk in om een klank te koppelen aan een teken. Moeilijk de getalsplitsingen onder de knie krijgen, blijvend getallen omkeren, tafels van vermenigvuldiging en deling niet automatisch toepassen, kunnen een indicatie zijn van dyscalculie. Toch is het ontzettend belangrijk dat een diagnose niet te vroeg wordt gesteld. Voor bepaalde kinderen is een klein duwtje in de rug al voldoende om een groot deel van de problemen zelf te overwinnen. Het stellen van een diagnose kan ook pas gebeuren na een aantal maanden effectieve therapie. Vragen? Bezorgdheden? Aarzel niet om ons te contacteren. #leerstoornis #mamakinderpraktijk #logopedie #decopiloot #wanthetmooistewatjekuntwordenisjezelf
Multidisciplinaire praktijk De Copiloot
Multidisciplinaire praktijk De Copiloot4 weken geleden
Afwijkende mondgewoonten zoals foutieve slikgewoonten, mondademen, duimen, vingerzuigen, lispelen... kunnen de vormgeving van de mond en de stand van de tanden negatief beïnvloeden. Ongeveer driekwart van alle kinderen ontwikkelt een afwijkende occlusie (malocclusie) vanwege afwijkende mondgewoonten. Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie die gericht is op het aanleren van de juiste zuig- en bijtgewoonten, het aanleren van een goede neusademhaling, het aanleren van een goede tongplaatsing in rust en tijdens slikken, het verbeteren van de uitspraak en het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. Het is belangrijk foutieve mondgewoonten tijdig aan te pakken en absoluut voor de start van een eventuele orthodontische behandeling. In De Copiloot is logopediste Noor gespecialiseerd in het beoordelen en behandelen van afwijkende mondgewoonten. #logopedie #omft #tandarts #orthodont #afwijkendemondgewoonten #openbeet #mamakinderpraktijk #decopiloot
Multidisciplinaire praktijk De Copiloot
Multidisciplinaire praktijk De Copiloot4 weken geleden
Vloeiend leren schrijven begint met een goede pen- en potloodgreep. Het aanleren van die juiste potloodgreep is een van de belangrijkste motorische vaardigheden die kleuters onder de knie moeten krijgen. Dit is voor bijna álle kinderen een uitdaging. Het vraagt veel controle van de fijne spieren in de handen en het vergt jarenlange en regelmatige oefening om het helemaal onder de knie te krijgen. Voor sommige kinderen (vooral jongens) is het echter nog moeilijker dan voor anderen. Deze kinderen worden soms – onterecht – als lui en slordig omschreven: "hij doet zijn best niet", "ze is gewoon wat trager dan de anderen". Ook faalangst is een regelmatig voorkomend probleem bij kinderen met schrijfmoeilijkheden. Sommige kinderen kunnen baat hebben bij extra stimulering. Een kinderkinesitherapeut kan kleuters en lagere schoolkinderen helpen een mooi handschrift te ontwikkelen en een onderliggend fijn- en/of grofmotorisch probleem aan te pakken.
Heb je vragen of ben je bezorgd om de motorische vaardigheden van jouw kind, aarzel dan niet om ons te contacteren. Kine Pauline staat voor jullie klaar. #decopiloot #mamakinderpraktijk #kine #psychomotoriek #psychomotorischetherapie #wanthetmooistewatjekuntwordenisjezelf © Marjolein Verly
Multidisciplinaire praktijk De Copiloot
Multidisciplinaire praktijk De Copiloot1 maand geleden
Lachgas is een onschuldig middel om onnodige pijn en angst tijdens medische ingrepen te voorkomen. Lachgassedatie houdt in dat je kind via een (neus)masker een mengeling van zuurstof en lachgas toegediend krijgt, met de bedoeling de medische behandeling vlotter en in een meer ontspannen sfeer te laten verlopen. Het inademen van lachgas door het neusmasker geeft jouw kind een geruststellend, kalmerend gevoel. Het is een volkomen veilig hulpmiddel waarbij je kind steeds bij bewustzijn blijft. Lachgas werkt snel en is ook weer snel uitgewerkt wanneer men de toediening stopt. Er treden ook weinig of geen nevenwerkingen op. In De Copiloot wordt lachgas voornamelijk gebruikt voor tandheelkundige behandelingen. Daarnaast kan het worden ingezet bij moeizame bloednames, wondzorg... Vragen? Aarzel niet om ons te contacteren. #makingabigdifferenceinsmallchildren #proudtocare #becauseeverychildisahero #decopiloot #mamakinderpraktijk

Krokusvakantie:

Op woensdag 14 februari zijn we telefonisch bereikbaar van 9u tot 15u.

Op donderdag 15 februari is de praktijk telefonisch niet bereikbaar. 

Op vrijdag 16 februari zijn we telefonisch bereikbaar van 8u tot 13u.

Hebt u een dringende vraag buiten deze belmomenten? Mail ons op info@decopiloot.be. We helpen u zo gauw als mogelijk verder.

BEDANKT VOOR UW BEGRIP!

Belangrijk: momenteel hebben onze kinderpsychiaters een patiëntenstop. Het is niet mogelijk om uw kind op een wachtlijst te plaatsen.

Bij het vastleggen van een afspraak wordt er voor u een specifieke tijd gereserveerd, afhankelijk van de aard van de verwachte tussenkomst. Indien u deze afspraak niet kunt nakomen, verzoeken wij u ons onmiddellijk in te lichten via (bv. mail of per telefoon). Afspraken die geen 24u vooraf afgezegd worden, geven aanleiding tot organisatorische problemen aangezien die niet meer ingevuld kunnen worden door andere patiënten. Dit leidt tot langere wachttijden voor andere patiënten en veroorzaakt ook schade voor ons. In overeenstemming met de deontologische regels die van toepassing zijn op artsen, zal er voor een niet tijdig afgezegde afspraak een vergoeding gevraagd worden. U ontvangt niet voor elke arts of zorgverlener een automatische herinnering van uw afspraak.

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u00.
Indien we telefonisch niet bereikbaar zijn:
Mail ons of contacteer ons via het contactformulier.

Het afhalen of binnenbrengen van documenten kan enkel op afspraak.

BEDANKT VOOR UW BEGRIP!