Title Image

Kinderpsychiatrie

Kinderpsychiatrie en perinatale psychiatrie

Waarvoor kun je bij onze kinderpsychiater  terecht?

Kinderpsychiatrisch diagnostisch onderzoek i.k.v.
ASS
ADHD
angst- en stemmingsstoornissen
depressie
ontwikkelingsstoornissen

Perinatale opvolging i.k.v.
pre- en postnatale bezorgdheden
huilbaby

 

Al onze zorgverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
Dit wil zeggen dat we steeds in overleg met het kind, de jongere of zijn/haar ouders zullen bevragen welke informatie doorgegeven mag worden en of andere betrokken hulpverleners gecontacteerd mogen worden. Wanneer de veiligheid van een kind of diens omgeving in gevaar is, zijn er uitzonderingen mogelijk op het beroepsgeheim. In het geval van een (v)echtscheiding, werken we bij voorkeur met de expliciete toestemming van beide ouders. Medische verslagen mogen niet gebruikt mogen voor juridische doeleinden.

Onze kinderpsychiater maakt met u kennis en gaat dieper in op de hulpvraag.
De aanwezigheid van uw kind is noodzakelijk voor deze afspraak.
Bij voorkeur zijn beide ouders aanwezig.

Voorafgaand aan dit gesprek vraagt u een verwijsbrief bij uw huisarts, CLB arts…. Het voorschrift moet een kinderpsychiatrisch diagnostisch onderzoek vermelden. Dit is noodzakelijk om recht te hebben op terugbetaling van de consultatie. Indien u geen verwijsbrief mee hebt tijdens het intake gesprek, kunnen we u het getuigschrift van de consultatie niet meteen meegeven.

Het is wenselijk om op voorhand reeds bestaande verslagen van externe hulpverleners aan ons te bezorgen.
Zo kunnen onze artsen zich optimaal voorbereiden op dit eerste gesprek.

Tijdens deze afspraak overloopt de kinderpsychiater met u de ontwikkelingsmijlpalen en vroege kindertijd van uw kind.

Op deze afspraak moet uw kind niet aanwezig zijn.
Bij voorkeur zijn beide ouders aanwezig.

Dr. Bernagie werkt voor het diagnostische luik nauw samen met neurokinderpsychologen. Zij staan in voor het uitvoeren van o.a. een IQ onderzoek, aandachtsonderzoek, klasobservatie… Binnen De Copiloot werkt dr. Bernagie nauw samen met mevr. Sofie Van Overtveld. Uiteraard kunnen bovengenoemde onderzoeken ook extern worden uitgevoerd, mits het bezorgen van een uitgebreid diagnostisch verslag.

Tijdens deze afspraak bespreekt de kinderpsychiater de resultaten van het diagnostisch traject.
Op deze afspraak hoeft uw kind niet aanwezig te zijn, tenzij anders besproken tijdens het traject.
Bij voorkeur zijn beide ouders aanwezig.

Na deze consultatie wordt een gehandtekend eindverslag aan u bezorgd per post.
Geen verslagen worden aan externen bezorgd zonder uw goedkeuring.

De aanwezigheid van uw kind is noodzakelijk bij elke opvolgafspraak.

U dient steeds een verwijsbrief te hebben van een doorverwijzende arts.
Deze verwijsbrief moet gedateerd zijn voorafgaand aan uw eerste afspraak.
Zo niet voorziet uw mutualiteit geen terugbetaling van uw afspraak.

Dr. Bernagie en dr. Raskin zijn geconventioneerd en werken volgens de RIZIV-nomenclatuur.
Indien u recht hebt op derdebetalersregeling, gelieve hiervoor de nodige documenten mee te brengen.

Onze kinderpsychiaters:

Dr. Chiara Bernagie
Dr. Evelien Raskin