Title Image

Kinderpsychiatrie

Kinderpsychiatrie en perinatale psychiatrie

Waarvoor kun je bij onze kinderpsychiater  terecht?

Onze kinderpsychiater maakt met u kennis en gaat dieper in op de hulpvraag. Uw kind moet op dit gesprek aanwezig zijn.

Voor het intakegesprek sturen wij u een vragenlijst door. Indien u deze invult zal het eerste gesprek gerichter kunnen verlopen.

Voorafgaand aan dit gesprek vraagt u een verwijsbrief bij uw huisarts, CLB arts…. Het voorschrift moet een kinderpsychiatrisch diagnostisch onderzoek vermelden. Dit is noodzakelijk om recht te hebben op terugbetaling van de consultatie. Indien u geen verwijsbrief mee hebt tijdens het intake gesprek, kunnen we u het getuigschrift van de consultatie niet meteen meegeven.

U dient steeds een verwijsbrief te hebben van een doorverwijzende arts. Deze verwijsbrief moet gedateerd zijn voorafgaand aan uw eerste afspraak. Zoniet voorziet uw mutualiteit geen terugbetaling van uw afspraak. Dr. Bernagie is geconventioneerd. Indien u recht hebt op derdebetalersregeling, gelieve hiervoor de nodige documenten mee te brengen.

Onze kinderpsychiater:

Dr. Chiara Bernagie