Title Image

Orthopedagogie

Orthopedagogie

Bij Heleen kan je terecht voor orthopedagogische begeleiding van kinderen, jongeren en ouders.

Mogelijke thema’s binnen de begeleidingen zijn

  • Sociale problemen, emotionele problemen en/of gedragsproblemen

(Extreme) boosheid, woede-uitbarstingen, opstandigheid, onzekerheid, perfectionisme, faalangst, zelfredzaamheid, moeilijke relaties,…

  • Ontwikkelingsstoornissen en beperkingen

ADHD, ADD, autismespectrumstoornissen (ASS), verstandelijke beperking,…

  • Opvoedingsproblemen

Vragen over het gedrag en/of de opvoeding van je kind, over je eigen ouderrol, over hoe je best met je kind kan omgaan,…

De begeleiding start steeds met een intakegesprek waarin we enerzijds in kaart brengen van wat er al geweten is, waar je nu staat, en waar er zich eventueel moeilijkheden voordoen. Anderzijds staan we stil bij je specifieke vragen en bij het doel dat je graag wilt bereiken.

Persoonlijk contact en wederzijds vertrouwen vormen de basis van de begeleidingen. We stippelen samen een begeleidingsplan op maat uit waarin de nadruk ligt op het formuleren van eigen doelen en eigen ideeën over mogelijke oplossingen. Deze oplossinggerichte manier van werken nodigt uit tot een nauwe samenwerking met kinderen en ouders en maximaliseert de kans op een positieve ontwikkeling.

Bij jonge kinderen vormen fantasie, creativiteit en beeldspraak de basis van de begeleidingen. Door middel van spelletjes, tekeningen en verhalen kan er op een speelse manier aan de slag gegaan worden met dingen die hen bezighouden, inzicht gegeven worden in hun ontwikkelingsstoornis, stilgestaan worden bij emoties, enz.

Indien nodig wordt er samengewerkt met de school en/of andere hulpverleners. Deze samenwerking kan een troef zijn voor een succesvol begeleidingstraject.

Onze coaches

Katleen Pardon

Dr. Heleen Neerinckx